Edifici PTEC per FORD

  • Localitat: Colonia, DE

  • Client: Moncobra & Itercon Arge

  • Superfície: 6.440 m²

  • Data: 2021 - 2022

Descripció

Edifici PTEC per a albergar nou tren de pintura, 3 ponts conveyor i edifici d'estacions transformadores a la fàbrica de Köhln-Niehl.